Hoppa till huvudinnehåll

ImageView

ImageView är vår produkt för bilddatabaser med en anpassad databasmodell (schema) som grund för indexering och sökning. 

I nuläget har vi två olika instanser av ImageView i drift, den ena för Motorhistoriska riksförbundets (MHRF):s bilddatabas Motorkulturbild som håller kulturhistoriska bilder från ca 1850 - 1960 från privata donatorer, mestadels MHRF:s medlemmar, den andra för Equmeniakyrkans tre bildarsamfunds historia (Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige). 

Båda databaserna är under uppbyggnad, där det för Equmeniakyrkan saknas indexering (för sökning) på en del av det laddade materialet, men det material som hitintills är laddat finns online och kan sökas fram redan idag. Även material som inte är indexerat kan bläddras bland via funktionen Visa samling/arkiv. För Motorkulturbild är allt nuvarande material indexerat och direkt sökbart.

MHRF: Motorkulturbild

Equmeniakyrkans bilddatabas