Hoppa till huvudinnehåll

Kungl. Vetenskapsakademien / Centrum för Vetenskapshistoria

Logga

Centrum för vetenskapshistoria främjar vetenskapshistorisk forskning genom att tillgängliggöra Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar av arkiv och föremål och genom att delta i och bedriva forskningsprojekt. 

Centrum för vetenskapshistoria är ett av Kungl. Vetenskapsakademiens forskningsinstitut.

SoftAgent tillhandahåller lösningar för arkiven Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854 samt IPAC-katalogerna Brevkatalogen och Manuskriptkatalogen.