Hoppa till huvudinnehåll

Göteborgs universitetsbiliotek

logga

Göteborgs UB är vår första IPAC-kund, som har haft kataloger publicerade i IPAC sen ca år 2000 då dåvarande Devo IT AB vann upphandlingen för att bygga bibliotekskatalogapplikationen. Devo fick rätten att vidareutveckla och vidareförsälja IPAC, vilket blev starten till att vi nu har de flesta av de större lärosätena samt biblioteken som kunder för IPAC. Äganderätten till IPAC har sedan 2019 övergått till SoftAgent som säljer och vidareutvecklar produkten löpande.

Antalet kataloger sedan år 2000 har för Göteborgs del utökats, och arbete med att lägga till fler pågår. 

Katalog 1957, alfabetisk katalog
Katalog 1957, ämneskatalog
Biokat 
Botankat
Eko 
Lärobokskatalogen 1958-75 
Kartkatalogen