Hoppa till huvudinnehåll

Statens historiska museer

Logga

Statens historiska museer (SHM) har sedan ca år 2002 haft urvarianten för CatView (Catalog Viewer) där dåvarande Devo IT AB vann upphandlingen för att bygga deras katalogsöksystem. Kristian Jörg (nuvarande VD, SoftAgent) som då var anställd i Devo IT var huvudansvarig för utvecklingen av produkten, som sedan i flera steg vidareutvecklades med stöd för ny funktionalitet, bl.a. för att löpande införa nya dokument i den underliggande databasen. CatView användes också som en bildmotor för att kunna publicera bilder ur Historiska museets digra bildmaterial, med en automatisk "injicering" av licensinformation som bildmetadata. Idag används CatView fortfarande, men har numera mer av en roll för access till äldre material. 

Idag är CatView som namn kopplat till SoftAgents produktplattform som används för nyutveckling av skräddarsydda applikationer, men ursprungligen var CatView alltså en egen applikation.

CatView hos SHM