Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

SoftAgent AB grundades 2019 av Kristian Jörg vars tidigare arbetsgivare var Azets Document Solutions (ADS). Dock var den förre arbetsgivarens företagsnamn tidigare Devo IT AB, och det var i det företaget som Kristian huvudsakligen jobbade med de applikationer och plattformat som utmynnat i vad vi vi nu kallar IPAC, ImageView, BookView och CatView (se Produkter ovan).

Då ADS affärsfokus låg mot skanning, OCR-tolkning och indexering, vilket inte låg i linje med produktutveckling, så blev slutsatsen att bryta ut produkterna med alla kunder och avtal och låta detta växa vidare i ett eget företag. Därmed skapades SoftAgent AB. ADS har vi löpande samarbete med då de kompletterar vår kompetens på programvara och tekniska lösningar med spetskompetens på skanning och indexering, vilket gör att vi kan offerera en helhetslösning med allt från skanning till nyckelfärdiga produkter via webben. Självklart kan vi jobba med vilka leverantörer av skanning och indexering som helst, och kan även hantera material som ni själva skannat.

Vi har fortsatt att vidareutveckla och förädla våra produkter och bygger också skräddarsydda applikationer för ert ändamål. Det som är kännetecknet för i princip alla våra produkter är att de är sökapplikationer mot textuell eller bildbaserad data. Alla våra lösningar är baserade på webbteknik, och på serversidan använder vi primärt Java vilket är robust och skalbart för alla tänkbara laster. Vi levererar våra tjänster som SaaS (Software as a Service), en prenumerationstjänst för applikationerna med en löpande månadskostnad.

Vårt primära fokus är kunden, och vår framgång bygger på kvalitet, tillit, förtroende och bra, snabb och direkt support. Här kommer du direkt till oss och hamnar inte i nån telefonkö.