Hoppa till huvudinnehåll

CatView

CatView är vår generella plattform för alla typer av digitaliseringsprojekt och som vi bygger våra applikationer på. Alla CatView-applikationer är skräddarsydda specialanpassningar och unika för just ert materials specifika behov av indexering och sökbarhet. Alla applikationer behöver någon form av databas, sökformulär, träfflista och bläddring/visning, vilket gör det kostnadseffektivt att nyttja CatView-plattformens funktioner att bygga dessa med.

CatView gör alla typer av dokument, arkiv och bilder sökbara för visning och bläddring.  

Ett urval av våra CatView-kunder:

  • Uppsala Nya Tidning (digitalt sökbart arkiv 1890-nutid) 
  • Historiska Museet (föremålskatalog)
  • Kungliga Vetenskapsakademien (vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854)
  • Holmen Skog (förteckningar över skogsfastigheter)
  • Nordiska Museet (Frågelistor, föremålskatalog)
  • SMP (Svensk Maskinprovning - Meddelandeserien)
  • Bertmarks förlag (årsböcker)
  • Måltidsakademien (menyer)
  • Moderata ungdomsförbundet (Svensk Linje 1949-2010)